Obchodní snídaně – zajímavé místo pro networking

Dne 4.10.2012 jsem se zúčastnil na pozvání Honzy Linharta své první Obchodní snídaně. Tato snídaně se konala v Olomouci. Jedná se o snídani, kde jsou vítáni podnikatelé z různých oborů za účelem navázání spolupráce. Je to ideální místo pro networking. Pořadatelé se snaží v jednotlivých klubech, což jsou určená místa pro tyto snídaně, kterých může být více v jednom městě, sdružovat lidi tak, aby zde bylo vždy zastoupení jednou firmou z jednoho oboru. Z pozice návštěvníka této snídaně můžete také doporučit nebo referovat jiné firmy či vlastní zkušenosti. Celý článek